Programa EMEGA - Fomento do emprendemento feminino

Secretaría Xeral de Igualdade

Operación cofinanciada pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

 
 
 

ÁREAS DE TRABAJO

Programa EMEGA

Fomento do emprendemento feminino

Secretaría Xeral de Igualdade

Operación cofinanciada pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade

O FSE inviste no teu futuro

Convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña